ΒΟΤΑΝΑ (ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ)
Interested in buying rights? Click here to make an offer

Rights Contact Login For More Details

More About This Title ΒΟΤΑΝΑ (ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ)

English

"Για αιώνες ολόκληρους, ο άνθρωπος στήριξε την υγεία του στη ψύση, Εκμεταλλευόμενος τις ι
θεραπευτικές ιδιότητες των ψυτών που μεγάλωναν στο περιβάλλον του κατάψερε να βελτιώσει τον τρόπο ζωής του και να αυξήσει τη βιωσιμότητά του.
Τα βότανα απετέλεσαν τη βάση της ιατρικής από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι και σήμερα, όπου η μεγάλη πλειοψηψεία των μοντέρνων ψαρμάκων στηρίζεται στις ίδιες θεραπευτικές ιδιότητες που είχαν ανακαλύψει οι προγόνοι μας πριν χιλιάδες χρόνια όταν ζούσαν ακόμα μέσα στη ψύση. Μήπως είναι καιρός για επιστροψή;
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε άνθρωπος για τις θεραπευτικές ιδιότητες της ψύσης Πρακτικές συμβουλές για την παρασκευή και χρήση των πιο δημοψιλή βοτάνων
Πανέχρωμες ψωτογραψίες και σχέδια για κάθε ένα από τα βότανα που περιγράψονται σε 306 σελίδες.
"
loading