ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Interested in buying rights? Click here to make an offer

Rights Contact Login For More Details

More About This Title ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

English

Ο Μέγας Αντώνιος είναι μια από τις μεγαλύτερες μορφές της Χριστιανοσύνης. Μέσα από τα έργα και τα διδάγματά του, ο Μέγας Αντώνιος έχει ενισχύσει τη βάση της Χριστιανικής πίστης και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, όπως όλοι οι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σ' αυτό το βιβλίο, εκτός από το θαυμαστό βίο του Αγίου Αντωνίου, περιγράφονται και οι συνομιλίες που είχε ο Άγιος με ένα διάβολο και στη συνέχεια με έναν άγγελο. Μέσα από τις συνομιλίες αυτές, ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται τη συνεχή μάχη που δίνει το καλό εναντίον του κακού, το αποτέλεσμα της οποίας θα κρίνει και τη σωτηρία της ψυχής του κάθε ανθρώπου.
loading