ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ
Interested in buying rights? Click here to make an offer

Rights Contact Login For More Details

More About This Title ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ

English

Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει βοήθημα για τους μαθητές και να συμβάλει στην κατανόηση του Διπλού Βιβλίου του Δ. Χατζή, το νέο Λογοτεχνικό Βιβλίο της Γ’ Λυκείου. Εκτός από πληροφορίες σχετικά με το συγγραφέα και το βιβλίο του, περιλαμβάνει περίληψη κάθε κεφαλαίου, ανάλυση, σχόλια, διαπολιτισμικά στοιχεία, χαρακτηρισμούς και σημειώσεις, χρονολογικούς πίνακες, καθώς και συσχετισμούς με άλλα εξεταζόμενα Κείμενα της Γ’ Τάξης Ενιαίου Λυκείου. Πέρα από αυτό, ιδιαίτερα χρήσιμο θα είναι και για τον καθηγητή, καθώς αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα στην προσπάθεια διδασκαλίας του Διπλού Βιβλίου.
loading