ΜΑΖΙ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ
Interested in buying rights? Click here to make an offer

Rights Contact Login For More Details

More About This Title ΜΑΖΙ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

English

Γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν σαν στόχο την πρόοδο των μαθητών. Για να πετύχουν το στόχο αυτό όμως χρειάζεται στενή συνεργασία αναμεταξύ τους. Πώς μπορούν να επιτύχουν; Τι πληροφορίες χρειάζονται; Πότε και πώς χρειάζεται να επικοινωνούν; Στο βιβλίο αυτό δίνονται εισηγήσεις μέσα από την εμπειρία και τη θεωρία. Στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους γονείς να πετύχουν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα στην εκπαίδευση των παιδιών.
loading