ΜΑΣΣΑΖ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ
Interested in buying rights? Click here to make an offer

Rights Contact Login For More Details

More About This Title ΜΑΣΣΑΖ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ

English

"Οι εναλλακτικές θεραπείες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Οι τοξικές επιπτώσεις των φαρμάκων και το μεγάλο κόστος των παραδοσιακών μεθόδων ίασης των διαφόρων ασθενειών ώθησαν πολλούς ανθρώπους να στραφούν σε θεραπευτικές μεθόδους που είναι φυσικές και έχουν δοκιμαστεί από το χρόνο.
Η πιεσοθεραπεία είναι ένα θεραπευτικό σύστημα που πρωτοεμφανίστηκε στην Ανατολή. Στηρίζεται στη θεωρία ότι το σώμα διαθέτει εκπληκτικές δυνάμεις ενέργειας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία του. Η πιεσοθεραπεία επικεντρώνεται στον ερεθισμό συγκεκριμένων αντανακλαστικών σημείων στο σώμα, για να προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο και άλλα συμπτώματα.
Αυτό το βιβλίο εξηγεί, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, τις βασικές τεχνικές πιεσοθεραπείας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία διαφόρων διαταραχών και για την αποκατάσταση της καλής φυσικής κατάστασης."
loading